top of page

Contact

Yukiko Kakimoto

Please feel free to contact me.

 info@yukikokakimoto.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • vimeo

Thank you!

bottom of page